Reglement

De padel GS-ladder is een recreatieve competitievorm waarin clubleden tijdens het lopende seizoen in ploegvorm meerdere wedstrijden kunnen spelen tegen andere clubploegen van vergelijkbaar padelniveau. Hiermee wenst het clubbestuur het spelen en de contacten tussen de leden te bevorderen. 

Beginnende spelers kunnen hierdoor snel andere leden leren kennen en hun eerste wedstrijdervaring opdoen, competitiespelers kunnen ervaren of hun trainingswerk vruchten afwerpt.

Tracht als ladderploeg alle wedstrijden te spelen en steeds hoger op de padel GS-¬ladder te klimmen! Op die manier kun je een ticket verdienen voor het clubkampioenschap in het weekend van 16-18 september 2022.

Deelname aan de laddercompetitie is gratis! 

Reglement

1.    DE PADEL GS-¬LADDER

De padel GS-¬ladder staat onder de bevoegdheid van het clubbestuur en wordt concreet geleid door het Padelcomité dat soeverein beslist, ook over alle niet in dit reglement voorziene gevallen. 

De laddercompetitie start op dinsdag 1 februari 2022 en eindigt op donderdag 1 september 2022 om 23u30. Het daaraan verbonden clubkampioenschap gaat door in het weekend van 16-18 september 2022.

Een ploeg bestaat uit 2 vaste spelers die het ganse seizoen samen spelen. 

De ploegen dienen zélf online in te schrijven, ten laatste op 26 januari. Ploegen die achteraf aan de ¬ladder worden toegevoegd, starten onderaan de ladder¬reeks. Ploegen die zich wensen uit te schrijven voor een ladder¬reeks, melden dit via padel@grandslamtienen.be. Het clubbestuur stelt een contactlijst met GSM-nummers ter beschikking aan de deelnemers. Op die manier kunnen de wedstrijden onderling worden vastgelegd via WhatsApp, Telegram, … 

Alle padel clubleden kunnen deelnemen aan de padel GS-¬ladder. 

2.    GEORGANISEERDE LADDERREEKSEN

  • Damesreeks 100 (maximum 100 punten samen – we adviseren deze reeks voor starters en P50-dames met weinig of geen competitie-ervaring)
  • Damesreeks 300 (maximum 300 punten samen – voor gevorderde P50-dames, P100-dames en P200-dames)
  • Damesreeks 400 (maximum 400 punten samen – gevorderde p100-dames, p200-dames en p300-dames)
  • Gemengde reeks 150 (maximum 150 punten samen – starters en P50-dames en P100-heren met weinig of geen competitie-ervaring)
  • Gemengde reeks 400 (maximum 400 punten samen)
  • Herenreeks 200 (maximum 200 punten samen – starters en P100-heren met weinig of geen competitie-ervaring)
  • Open 500 (maximum 500 punten samen)
  • Open 800 (minimum 600 punten, maximum 800 punten samen)

Elke individuele speler wordt aangeraden om slechts voor 1 reeks in te schrijven. Inschrijven voor de ladder betekent zich engageren om 2 wedstrijden per maand te spelen (zie ‘divisies’ hieronder). Het terrein dient immers gereserveerd te worden via het normale reserveringssysteem op naam van de 4 spelers. 

Heb je geen tennisklassement en ook nog geen padelcompetitie bij Padel by Tennis Vlaanderen gespeeld? Dan word je ingeschaald als P100 speler bij de heren, of P50 bij de dames. Meer info over padelklassementen vind je op https://www.tennisvlaanderen.be/competitie-padel-klassementen.   

De padel GS-¬ladder wordt online gepubliceerd en geüpdatet na nieuwe uitslagen op https://sportcentrumgs.be/. Alle deelnemers kunnen de GS-¬ladder steeds raadplegen op hun pc, tablet of smartphone. 


3.    DIVISIES

Alle ploegen per reeks worden in een pot gegooid om willekeurig gerangschikt te worden. 

Elke reeks wordt onderverdeeld in 8 divisies van 3 ploegen. Het is dus de bedoeling om elke maand 2 wedstrijden te spelen. De winnaar van de divisie stijgt naar een hogere divisie, de derde in de stand daalt naar een lagere divisie. 


4.    DE PADELWEDSTRIJD 

Er wordt steeds anderhalf uur gespeeld (5 minuten opwarming inbegrepen). Indien de wedstrijd reeds beëindigd is voor het einde van de reservatie, kan vriendschappelijk worden verder gespeeld. 

Voorzie zeker 3 padelballen in goede staat. 

Tijdens de wedstrijd wordt naar 2 winnende sets gespeeld (tie¬break tot 7 indien 6/6 in set 1 of set 2) en een match tie¬break tot 10 als vervanger van een derde set bij gelijke stand in de setwinsten. Er is altijd een winnaar, ook als de wedstrijd na anderhalf uur niet afgelopen zou zijn. De ploeg die op dat moment de meeste games heeft (som van alle tot dan gespeelde games), wint de wedstrijd. Is het aantal games gelijk, dan wordt er een golden point gespeeld om de wedstrijd te beslissen.


5.    NA DE PADELWEDSTRIJD : UITSLAG EN LADDERPOSITIES

De uitslag (exacte setstanden, eventueel forfait, opgave) moet daags nadien via padel@grandslamtienen.be worden meegedeeld.  De wedstrijdleiding zal dan zo snel mogelijk de rangschikking per divisie aanpassen. Alleen uitslagen die op deze wijze worden bezorgd, worden verwerkt. 


6.    FAIRPLAY! 

Ladder in vertrouwen. Er wordt gerekend op één ieders eerlijkheid en sportiviteit. 


7.    CLUBKAMPIOENSCHAP 2022

Deelname aan de laddercompetitie is vereist om een ticket te bemachtigen voor het clubkampioenschap in het weekend van 16-18 september. De 8 hoogst geklasseerde ploegen per reeks zullen kunnen deelnemen aan het clubkampioenschap. HET IS MOGELIJK DAT DIT REGLEMENT IN DE LOOP VAN DE COMPETITIE NOG WORDT AANGEPAST INDIEN DE WEDSTRIJDLEIDING DIT NODIG ACHT VOOR HET VLOT VERLOOP ERVAN.


GAME ON!


GS-clubbestuur

Christophe Thomas

Kristof Geeraerts


GS-wedstrijdleiding

Ignace Koopmansch

Kristel Wouters

Nico Bache

Pieter-Jan Vandersloten

Raf Vandevelde

Steven Dewallens


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x