Reglement winterinterclub Grand Slam Tienen

WINTERINTERCLUB 2022-2023 : reglement

ART.1 ORGANISATIE

TC Grand Slam Tienen organiseert een tennis winterinterclub die wordt ingericht volgens de

competitie- en interclubreglementen van Tennis Vlaanderen vzw en AFT. Afwijkingen

hiervan worden in onderstaande artikels vermeld.


ART.2 INGERICHTE DUBBEL REEKSEN

De volgende reeksen worden ingericht :

HEREN 45 PUNTEN (H45) : 4 spelers ; 4 DH

HEREN 75 PUNTEN (H75) : 4 spelers ; 4 DH

HEREN 120 PUNTEN (H120) : 4 spelers ; 4 DH

DAMES 45 PUNTEN (D45) : 4 speelsters ; 4 DD

DAMES 75 PUNTEN (D75) : 4 speelsters ; 4 DD

DAMES 120 PUNTEN (D120) ; 4 speelsters ; 4 DD

MIXED 45 (G45) : 2 speelsters en 2 spelers ; 1 DH + 1 DD + 2 DG

MIXED 75 (G75) : 2 speelsters en 2 spelers ; 1 DH + 1 DD + 2 DG

MIXED 120 (G120) : 2 speelsters en 2 spelers : 1 DH + 1 DD + 2 DG

Andere reeksen zijn mogelijk, mits voldoende vraag (minstens 3 ploeg inschrijvingen).

De ploegpunten zijn de som van de dubbelklassementspunten 2022 van de deelnemers ; de

ganse competitie (tot de finales) wordt gespeeld met de tennisklassementen van het seizoen

2022 na herberekening van mei 2022 !

Minimum leeftijd van de deelnemers : de minimum leeftijd voor deelname is 15 jaar (geboren

in °2007 of vroeger) ; in een ploeg mogen effectief maximum 2 spelers/speelsters -20 jaar

(geboren in °2002 of later) opgesteld worden per speeluur, de andere spelers zijn ouder.


ART. 3 PLOEGEN / INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingsperiode voor de ploegen loopt tot en met 25 september 2022. Ploeg

inschrijvingen kunnen uitsluitend via het online inschrijvingsformulier . De ploeg schrijft in

met een zelf gekozen ploegnaam. Elke ploeg stelt bij inschrijving een ploegkapitein en

reserve-kapitein aan. Een ploeg mag samengesteld worden uit spelers/speelsters van

verschillende clubs. Elke deelnemer dient aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen vzw. De

spelerslijst dient via het ter beschikking gestelde document (zie bijlage) bezorgd te worden

aan de wedstrijdleiding ten laatste voor de eerste speeldatum van de ploeg. Spelers/speelsters

kunnen nadien toegevoegd worden aan de spelerslijst, maar niet meer tijdens de eindronde .

Eenzelfde speler/speelster mag slechts op één spelerslijst binnen dezelfde reeks vermeld

staan. Eenzelfde speler/speelster mag deelnemen aan maximaal 3 reeksen, mits maximale

beschikbaarheid.


ART.4 LOTING

De wedstrijdleiding voert de loting uit voor maandag 3 oktober 2022.


ART.5 COMPETITIEFORMULE

Per reeks worden - afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen - poules opgemaakt door

loting. In reeksen met meerdere poules wordt tevens een eindtabel opgemaakt, bestaande uit

de eerst gerangschikte ploeg van elke poule.

De ploegkapitein is verantwoordelijk voor de eigen ploeg administratie.

De wedstrijdleiding/club voert alle ploeg communicatie via de ploegkapitein.


ART. 6 SPEELKALENDER

De speelkalender wordt na de loting per reeks opgesteld en kenbaar gemaakt via de

clubwebsite en een email naar de ploegkapiteins. De ploegkapiteins zijn verantwoordelijk

voor de goede interne communicatie in hun ploeg. De competitie wordt gespeeld tussen half

oktober 2022 en einde maart 2023. De ontmoetingen worden gespeeld op zondag namiddag

tussen 14 en 20 uur ; elke ontmoeting duurt 2 uren.

Afwijkende starturen (vroeger of later) z ijn mogelijk in functie van de bezetting in de reeksen.

Uitzonderlijk (wegens feestdagen,...) kan de wedstrijdleiding ontmoetingen plannen op

zaterdag.

In principe worden er geen ontmoetingen gepland tijdens de schoolvakanties.

Voor opstelling van de speelkalender kunnen ontmoetingen op vraag van ploegen maximum 1

datum verplaatst worden. Deze aanvraag moet gebeuren voor 10 oktober 2022 en wordt door

de wedstrijdleiding behandeld in functie van de mogelijkheden.

De volledige speelkalender wordt bij aanvang van de competitie gepubliceerd op de

clubwebsite. De ploegkapitein dient zelf wekelijks de planning (die uitzonderlijk kan

wijzigen), op te volgen.

Hieronder de voorlopige datums op de speelkalender :

16/10 - 23/10 - 13/11 - 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12 - 15/01 - 22/01 - 12/02 - 05/03 -

12/03 - 19/03 - 26/03.

pandemie : indien de overheid sancties neemt die de speelkalender beïnvloeden, zal het

clubbestuur/wedstrijdleiding de impact ervan afwegen, eventueel de speelkalender

aanpassen, desnoods afgelasten. Zolang als nodig, wordt aan alle deelnemers gevraagd om

de vigerende veiligheidsmaatregelen integraal te respecteren, zoals het dragen van een

mondmasker, social distancing bewaren, handen wassen,... Het kan zijn dat (tijdelijk) de

kleedkamers niet kunnen gebruikt worden : kom dus in tenniskledij.


ART. 7 FORMULE ONTMOETINGEN

Een ontmoeting tussen 2 ploegen duurt steeds 2 opeenvolgende uren, bestaande uit telkens 2

aanpalende wedstrijden.

In de reeksen MIXED worden tijdens het eerste speeluur gespeeld : DH en DD, tijdens het

tweede speeluur de DG wedstrijden.


ART. 8 PLOEGSAMENSTELLING

De ploegopstelling bestaat uit 4 spelers/speelsters, 4 reservespelers per ontmoeting zijn

toegelaten.

Voor elke wedstrijd moeten de ploegen bestaan uit een verschillende samenstelling : twee

wedstrijden na elkaar spelen met dezelfde partner is niet toegestaan.

De effectieve ploegopstellingen mogen per terrein nooit het maximum van de reeks

overschrijden.

Binnen eenzelfde reeks mogen geen spelers/speelsters gewisseld worden tussen ploegen, ook

niet op verschillende speeldagen.

Het ingevulde ploegsamenstelling formulier wordt door de ploegkapitein overhandigd aan de

wedstrijdleiding ten laatste 10 minuten voor de aanvang van de ontmoeting.


ART. 9 FORMULE WEDSTRIJDEN

Alle tenniswedstrijden worden op TC Grand Slam Tienen op indoor tapijt gespeeld.

De spelers/speelsters dienen zich aan te melden bij de wedstrijdleiding, 15 minuten voor

aanvang van de wedstrijd.

Een ontmoeting duurt 2 uren ; wedstrijden duren 1 uur ; per shift worden ofwel de enkelofwel

de dubbelspelen betwist, bepaald door de planning.

Elke wedstrijd duurt 1 uur (60 minuten, maximum 5 minuten opwarming inbegrepen). De

gewonnen spellen worden opgeteld. Het einde van de wedstrijd wordt bepaald door het

fluitsignaal van de wedstrijdleiding. Het aan gang zijnde punt wordt afgespeeld. Bij gelijke

stand in spellen en/of het aan gang zijnde spel, wordt nog één extra punt gespeeld. Dit laatste

extra punt geldt als een spelpunt. (bijvoorbeeld : 6-6 30/30 > na één extra en beslissend punt

wordt de eindstand 7-6). Indien bij het fluitsignaal een spelstand niet-gelijk is, wordt dit spel

niet mee genoteerd als eindstand. (bijvoorbeeld : 10-4 40/15 > 10/4).


ART. 10 SANCTIES

Indien een speler/speelster te laat komt (de wedstrijd niet op tijd kan starten), krijgt de

tegenstrever per begonnen 5 minuten 1 spel voorsprong. De wedstrijdleiding beslist hierover.

In geval van forfait (afwezig), wint de aanwezige speler/speelster/ploeg de wedstrijd met 8-0.

In geval van te hoog opgesteld klassement/klassementstotaal wordt de wedstrijd verloren met

forfait ; de tegenstrever(s) win(t)/(en) met de wedstrijd met 8-0.


ART. 11 RANKING

Poules :

per reeks worden de volgende ranking punten toegekend :

ONTMOETING : gewonnen = 1 punt, verloren = 0 punt

WEDSTRIJD : gewonnen = 1 punt, verloren = 0 punt

SPELLEN : behaald aantal spellen

regeling bij WO/FF :

WO/FF voor een wedstrijd van een gespeelde ontmoeting :

WEDSTRIJD : gewonnen = 1 punt, verloren = 0 punt

SPELLEN : gewonnen = 6 spellen, verloren = 0 spellen

WO/FF voor alle wedstrijden van een niet-gespeelde ontmoeting :

WEDSTRIJDEN : gewonnen = 4 punten (ifv reeks), verloren = 0 punten

SPELLEN : gewonnen = 6 spellen per voorziene wedstrijd = 24 spellen (ifv

reeks), verloren = 0 spellen

de ranking wordt opgesteld in dalende volgorde in volgende sequentie :

gewonnen ontmoetingen - gewonnen wedstrijden - gewonnen spellen.

Bij gelijke stand tussen ploegen wordt de ranking bepaald door het resultaat van de onderlinge

ontmoetingen.

In reeksen met 1 poule is de eerst gerangschikte ploeg op het einde van de competitie de

eindwinnaar, de tweede gerangschikte ploeg is finalist.

Eindronde in reeksen met meerdere poules : wordt gespeeld in een eindtabel met rechtstreekse

uitschakeling. De klassieke tabel vorming wordt toegepast, ook wat betreft plaatsing van

reekshoofden (1 tegen 4, 2 tegen 3,...).

De volledige ranking wordt wekelijks aangevuld en ten laatste op dinsdag gepubliceerd op de

clubwebsite en/of via mail gecommuniceerd naar de ploegkapiteins.

Opmerkingen en klachten moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk of via mail en

gehandtekend door de ploegkapitein, toekomen bij de wedstrijdleiding via het clubsecretariaat

of via tennis@grandslamtienen.be , ten laatste op woensdag na de gespeelde ontmoeting.

Behandeling ervan gebeurt voor de volgende wedstrijddag.


ART. 12 DEELNAMEPRIJS

De kostprijs per ontmoeting bedraagt voor elke deelnemende ploeg :

€32,00 per ontmoeting (€8 per wedstrijd)

cash met gepast geld te betalen aan de wedstrijdleiding voor aanvang van de ontmoeting.

Indien een ploeg ongemeld/ongewettigd forfait geeft, dient zij toch het inschrijvingsgeld voor

die ontmoeting te betalen.


ART. 13 FAIR PLAY

Deze competitie bestaat uit vriendschappelijke ontmoetingen. Fair play en sportief

amusement komen steeds op de eerste plaats !


ART. 14 PRIJZEN EN TROFEEËN

De winnaars en finalisten in de eindronde mogen rekenen op een mooie prijs, geschonken

door TC Grand Sla m Tienen vzw.


ART. 15 ARBITRAGE EN WEDSTRIJDLEIDING

Er mag uitsluitend met schoenen met gladde zolen gespeeld worden. De wedstrijdleiding zal

dit actief volgen.

Geen enkele wedstrijd wordt gearbitreerd. Er wordt gerekend op de nodige sportiviteit van

alle deelnemende ploegen.

De wedstrijdleiding beslist soeverein in alle niet voorziene gevallen en kan alle maatregelen

nemen voor het goede verloop van de competitie.


namens TC GRAND SLAM TIENEN VZW

DE WEDSTRIJDLEIDING

HET CLUBBESTUUR


Wat is het verschil tussen zomertennis en wintertennis?

Binnen tennis wordt er doorgaans een verschil gemaakt tussen het zomerseizoen en het winterseizoen. In Grand Slam Tienen is dat niet anders. Wat is nu juist dat verschil?

Zomertennis

Zin om in de zomer te tennissen in tennisclub Grand Slam Tienen?

Wintertennis

Tennissen tijdens het winterseizoen gebeurt hoofdzakelijk door middel van een winterabonnement, waarbij wekelijks een indoor terrein op een vaste dag en uur voor je wordt voorbehouden.

Reserveren

Tennisschool

Iedere tennisser, van starter tot competitiespeler, van kid tot senior, kan bij ons terecht voor alles wat met tennisopleiding te maken heeft.

Winterinterclub

TC Grand Slam Tienen organiseert een tennis winterinterclub die wordt ingericht volgens de competitie- en interclubreglementen van Tennis Vlaanderen vzw en AFT. Afwijkingen hiervan worden in onderstaande artikels vermeld.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x