Winter Interclub - Reglement

 

WINTERINTERCLUB 2018-2019 : reglement

Art.1 Organisatie

TC Grand Slam Tienen organiseert een tennis winterinterclub die wordt ingericht volgens de competitie- en interclubreglementen van Tennis Vlaanderen vzw en AFT. Afwijkingen hiervan worden in onderstaande artikels vermeld.

Art.2 Ingerichte reeksen

De volgende reeksen worden ingericht :

HEREN 40 (H40) punten voor 4 spelers

HEREN 70 (H70) punten voor 4 spelers

HEREN 90 (H90) punten voor 4 spelers

HEREN 120 (H120) punten voor 4 spelers

DAMES 40 (D40) punten voor 4 speelsters

DAMES 60 (D60) punten voor 4 speelsters

GEMENGD 50 (G50) punten voor 2 speelsters en 2 spelers

GEMENGD 80 (G80) punten voor 2 speelsters en 2 spelers

DUBBEL DAMES 50 (DD50) punten voor 4 speelsters

DUBBEL GEMENGD 60 (DG60) punten voor 2 speelsters en 2 spelers

De punten zijn de som van de enkelklassementspunten van de deelnemers, behalve voor de reeksen DD50 en DG60 waar de dubbelklassementspunten van toepassing zijn ; de ganse competitie (tot de finales) wordt gespeeld met de tennisklassementen van het seizoen 2018 !

Minimum leeftijd van de deelnemers : de minimum leeftijd voor deelname is 15 jaar (geboren in °2004 of vroeger) ; in een ploeg mogen effectief maximum 2 spelers/speelsters onder 18 jaar (geboren in °2004. °2003, °2002, °2001) opgesteld worden per speeluur, de andere spelers dienen 25 jaar of ouder te zijn (geboren in °1994 of vroeger).

Art. 3 Ploegen / Inschrijvingen

De inschrijvingsperiode voor de ploegen loopt tot 10 september 2018. De ploeg schrijft in met een zelf gekozen ploegnaam. Elke ploeg stelt bij inschrijving een ploegkapitein en reserve-kapitein aan.  Een ploeg mag samengesteld worden uit spelers/speelsters van verschillende clubs. Elke deelnemer dient aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen vzw. De spelerslijst dient via het ter beschikking gestelde document (zie bijlage) bezorgd te worden aan de wedstrijdleiding ten laatste op 10 september 2018, dus voor de aanvang van de competitieperiode. Spelers/speelsters kunnen nadien toegevoegd worden aan de spelerslijst, maar niet meer tijdens de eindronde.  Eenzelfde speler/speelster mag slechts op één spelerslijst binnen dezelfde reeks vermeld staan. Eenzelfde speler/speelster mag deelnemen aan maximaal 3 reeksen.

Art.4 Loting

De wedstrijdleiding voert de loting uit op maandag 23 september 2018.

Art.5 Competitieformule

Per reeks worden - afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen - poules opgemaakt door loting. In reeksen met meerdere poules wordt tevens een eindtabel opgemaakt, bestaande uit de eerst gerangschikte ploeg van elke poule.

Art. 6 Speelkalender

De speelkalender wordt na de loting per reeks opgesteld in de tweede helft van september en kenbaar gemaakt via de clubwebsite en een email naar de ploegkapiteins. De competitie wordt gespeeld tussen oktober 2018 en einde maart 2019. De ontmoetingen worden gespeeld op zondag namiddag tussen 14 en 20  uur ; elke ontmoeting duurt 2 uren.

Afwijkende starturen (vroeger of later) zijn mogelijk in functie van de bezetting in de reeksen.

Uitzonderlijk (wegens feestdagen,...) kan de wedstrijdleiding ontmoetingen plannen op zaterdag.

In principe worden er geen ontmoetingen gepland tijdens de schoolvakanties.

Na opstelling van de speelkalender kunnen ontmoetingen op vraag van ploegen maximum 1 datum verplaatst worden. Deze aanvraag moet gebeuren voor 1 oktober 2018 en wordt door de wedstrijdleiding behandeld in functie van de mogelijkheden.

De volledige speelkalender wordt bij aanvang van de competitie gepubliceerd op de clubwebsite. De ploegkapitein dient zelf wekelijks de planning (die uitzonderlijk kan wijzigen), op te volgen.

Art. 7 Ontmoetingsformule

HEREN 40 punten voor 4 spelers : 4 enkels + 2 dubbels

HEREN 70 punten voor 4 spelers : 4 enkels + 2 dubbels

HEREN 90 punten voor 4 spelers : 4 enkels + 2 dubbels

HEREN 120 punten voor 4 spelers : 4 enkels + 2 dubbels

DAMES 40 punten voor 4 speelsters : 4 enkels + 2 dubbels

DAMES 60 punten voor 4 speelsters : 4 enkels + 2 dubbels

GEMENGD 50 punten voor 2 speelsters en 2 spelers : 2 enkel heren + 2 enkel dames + 2 dubbel gemengd

GEMENGD 80 punten voor 2 speelsters en 2 spelers : 2 enkel heren + 2 enkel dames + 2 dubbel gemengd

DUBBEL DAMES 50 punten voor 4 speelster : 4 dubbel dames

DUBBEL DUBBEL 60 punten voor 2 speelsters en 2 spelers : 1 dubbel heren + 1 dubbel dames + 2 dubbel gemengd

Art. 8 Ploegsamenstelling

Alle ontmoetingen worden met ploegen van 4 spelers/speelsters betwist, 4 reservespelers per ontmoeting zijn toegelaten.

Andere spelers/speelsters mogen binnen de ploeg ingezet worden voor enkels en dubbels tijdens dezelfde ontmoeting.

Binnen eenzelfde reeks mogen geen spelers/speelsters gewisseld worden tussen ploegen, ook niet op verschillende speeldagen.

Het ingevulde ploegsamenstellingsformulier wordt door de ploegkapitein overhandigd aan de wedstrijdleiding ten laatste 10 minuten voor de aanvang van de ontmoeting.

LEEFTIJDEN & KLASSEMENTEN : zie ART.2.

Art. 9 Wedstrijdformule

De spelers/speelsters dienen zich aan te melden bij de wedstrijdleiding, 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

De volgorde van de spelers/speelsters wordt bepaald door hun klassement op de spelerslijst. De spelers/speelsters worden opgesteld in dalend klassement (hoogste bovenaan).  Bij gelijk klassement is er vrije keuze.

Een ontmoeting duurt 2 uren ; wedstrijden duren 1 uur ; per shift worden ofwel de enkel- ofwel de dubbelspelen betwist, bepaald door de planning ; in de reeksen DUBBEL DAMES 50 en DUBBEL GEMENGD 60 worden uitsluitend dubbels gespeeld.

Elke wedstrijd duurt 1 uur (60 minuten, opwarming inbegrepen). De gewonnen spellen worden opgeteld. Het einde van de wedstrijd wordt bepaald door het fluitsignaal van de wedstrijdleiding. Het aan gang zijnde punt wordt afgespeeld. Bij gelijke stand in spellen en/of het aan gang zijnde spel, wordt nog één extra punt gespeeld.  Dit laatste extra punt geldt als een spelpunt. (bijvoorbeeld : 6-6 30/30 > na één extra en beslissend punt wordt de eindstand 7-6). Indien bij het fluitsignaal een spelstand niet-gelijk is, wordt dit spel niet mee genoteerd als eindstand. (bijvoorbeeld : 10-4 40/15 > 10/4).

Art. 10 Sancties

Indien een speler/speelster te laat komt (de wedstrijd niet op tijd kan starten), krijgt de tegenstrever per begonnen 5 minuten 1 spel voorsprong. De wedstrijdleiding beslist hierover.

In geval van forfait (afwezig), wint de aanwezige speler/speelster/ploeg de wedstrijd met 12-0.

In geval van te hoog opgesteld klassement/klassementstotaal wordt de wedstrijd verloren met forfait ; de tegenstrever(s) win(t)/(en) met de wedstrijd met 12-0.

Art. 11 Ranking

Poules :

een ontmoeting wordt gewonnen of verloren :

gewonnen ontmoeting : 2 punten (ook bij winst door forfait)

verloren ontmoeting : 1 punt

verloren ontmoeting door forfait : 0 punten

per gespeelde wedstrijd worden rankingpunten als volgt toegekend :

gewonnen wedstrijd : 2 punten (ook bij winst door forfait)

verloren wedstrijd : 0 punten

verloren wedstrijd met forfait : 0 punten

het aantal gewonnen spellen wordt genoteerd (bij forfait : 12)

De ranking wordt als volgt bepaald ifv de behaalde punten, in dalende volgorde :

1 punten ontmoetingen

2 punten wedstrijden

3 som gewonnen spellen

In reeksen met 1 poule is de eerst gerangschikte ploeg op het einde van de competitie de eindwinnaar, de tweede gerangschikte ploeg is finalist.

Eindronde in reeksen met meerdere poules : wordt gespeeld in een eindtabel met rechtstreekse uitschakeling.

De volledige ranking wordt wekelijks aangevuld en ten laatste op dinsdag  gepubliceerd op de clubwebsite.

Opmerkingen en klachten moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk of via mail en gehandtekend door de ploegkapitein, toekomen bij de wedstrijdleiding via het clubsecretariaat of via info@grandslamtienen.be, ten laatste op woensdag na de gespeelde ontmoeting. Behandeling ervan gebeurt voor de volgende wedstrijddag.

Art. 12 Deelnameprijs

De kostprijs per ontmoeting bedraagt voor elke deelnemende ploeg €36,00 per ontmoeting, te betalen aan de wedstrijdleiding voor aanvang van de ontmoeting.  Voor de reeksen DUBBEL DAMES 50 en DUBBEL GEMENGD 60 ligt het tarief op €24,00. Indien een ploeg ongemeld forfait geeft, dient zij toch het inschrijvingsgeld voor die ontmoeting te betalen.

Art. 13 Fair Play

Deze competitie bestaat uit vriendschappelijke ontmoetingen.  Fair play en sportief amusement komen steeds op de eerste plaats !

Art. 14 Prijzen en trofeëen

De winnaars en finalisten in de eindronde mogen rekenen op een mooie prijs, geschonken door TC Grand Slam Tienen vzw.

Art. 15 Arbitrage en wedstrijdleiding

Geen enkele wedstrijd wordt gearbitreerd. Er wordt gerekend op de nodige sportiviteit van alle deelnemende ploegen.

De wedstrijdleiding beslist soeverein in alle niet voorziene gevallen.

namens TC GRAND SLAM TIENEN VZW

DE WEDSTRIJDLEIDING

HET CLUBBESTUUR