Lidmaatschap tennis: zomerseizoen 2018

Het formulier geldt voor alle gezinsleden die woonachtig zijn op hetzelfde adres en waarvan de kinderen de leeftijd van 25 jaar op 01/01/2018 niet bereikt hebben.

Eerste gezinslid (titularis)

Gehuwde (samenwonende) dames dienen in te schrijven onder hun meisjesnaam.

Tweede gezinslid

Gehuwde (samenwonende) dames dienen in te schrijven onder hun meisjesnaam.

Derde gezinslid

Gehuwde (samenwonende) dames dienen in te schrijven onder hun meisjesnaam.

Vierde gezinslid

Gehuwde (samenwonende) dames dienen in te schrijven onder hun meisjesnaam.

Lidgeld tarieven 2018 (alle vermelde lidgelden zijn inclusief de TVL-bijdrage voor 2018, geldig tot 31/03/2019)

Het lidmaatschap 2018 gaat in voege na ontvangst van de lidgelden. Lidgelden kunnen voldaan worden door storting op de clubrekening van TC GRAND SLAM TIENEN vzw, IBAN BE05 1430 6765 4975 BIC code GEBABEBB met vermelding van : naam van de titularis en "TC Grand Slam Tienen vzw, zomerlidmaatschap 2018".

Lidgeldcategorie

*DAGLIDGELD : speelgelegenheid op weekdagen 9-17u, outdoor (geen indoor), niet op feestdagen. Indien ingeschrevenen hun TVL-bijdrage 2018 voldoen in een andere club, dient ze te worden afgetrokken van de vermelde bedragen. TVL-lidgeld + verzekering 2018: °1999 of vroeger : €16,38; °2000-°2009: € 10,75; °2010 of later: € 7,07 (zie TVL: J/N)