Lidmaatschap tennis: zomerseizoen 2017

Het formulier geldt voor alle gezinsleden die woonachtig zijn op hetzelfde adres en waarvan de kinderen de leeftijd van 25 jaar op 01/01/2017 niet bereikt hebben.

Eerste gezinslid (titularis)

Gehuwde (samenwonende) dames dienen in te schrijven onder hun meisjesnaam.

Tweede gezinslid

Gehuwde (samenwonende) dames dienen in te schrijven onder hun meisjesnaam.

Derde gezinslid

Gehuwde (samenwonende) dames dienen in te schrijven onder hun meisjesnaam.

Vierde gezinslid

Gehuwde (samenwonende) dames dienen in te schrijven onder hun meisjesnaam.

Lidgeld tarieven 2017 (alle vermelde lidgelden zijn inclusief de TVL-bijdrage voor 2017, geldig tot 31/03/2017 = aankruisen)

Het lidmaatschap 2017 gaat in voege na ontvangst van de lidgelden. Lidgelden kunnen voldaan worden door storting op de clubrekening van TC GRAND SLAM TIENEN vzw, IBAN BE05 1430 6765 4975 BIC code GEBABEBB met vermelding van : naam van de titularis en "TC Grand Slam Tienen vzw, zomerlidmaatschap 2017".

Lidgeldcategorie

*DAGLIDGELD : speelgelegenheid op weekdagen 9-17u, outdoor (geen indoor), niet op feestdagen. Indien ingeschrevenen hun TVL-bijdrage 2017 voldoen in een andere club, dient ze te worden afgetrokken van de vermelde bedragen. TVL-lidgeld + verzekering 2017: °1998 of vroeger : €15,00; °1999-°2008: € 10,00; °2009 of later: € 6,90 (zie TVL: J/N)