Padel Reglement

Reglement


1. DE GS-PADEL-LADDER

De GS-PADEL-ladder staat onder de bevoegdheid van het clubbestuur en wordt concreet geleid door de wedstrijdleiding die soeverein beslist, ook over alle niet in dit reglement voorziene gevallen.

De laddercompetitie start op maandag 14 mei 2018 en eindigt op zaterdag 15 september 2018.

Georganiseerde ladder-reeks : Open (A - N.G.) ; geboren in °2002 of vroeger. Uiteraard zijn gemengde en damesteams ook welkom. 

De eerste opmaak van de GS-PADEL-ladder gebeurt door het clubbestuur volgens geleide loting bij de start van het zomerseizoen. Hierbij worden alle leden - die er op dat moment voor hebben ingeschreven - genoteerd op de ladder.

DUBBELREEKS :
Het clubbestuur bepaalt de ranking en de startladder. 

INSCHRIJVINGEN :
Spelers en ploegen dienen zelf online via de clubwebsite in te schrijven, ten laatste op 05/05/2018. Clubleden die achteraf tijdens het zomerseizoen aan de GS-ladder worden toegevoegd, starten onderaan de ladder-reeks. 

Het clubbestuur stuurt per mail een Excel met de contactgegevens en start een WhatsApp groep om te uitslagen te delen.  De GS-PADEL-ladder wordt online gepubliceerd en ge-updated na nieuwe uitslagen op www.grandslamtienen.be.  Alle deelnemers kunnen de GS-PADEL-ladder steeds raadplegen op hun pc, tablet of smartphone.

 

2. HET POULE-SYSTEEM IN ENKELSPEL EN DUBBELSPEL

De initiële GS-ladders worden opgesteld in poules van 4 deelnemde teams, in dalende volgorde van gezamenlijke puntenwaarde (dubbelspel).  Bij gelijk klassement of gezamenlijke puntenwaarde voert het clubbestuur een loting uit.

Elke deelnemend team speelt (in een volledige poule) dus drie wedstrijden, telkens tegen een andere deelnemer uit de poule. In functie van winst of verlies wordt een ranking opgemaakt.

De laddercompetitie wordt in twee fazen georganiseerd :
faze 1 : van 14 mei tot 14 juli : afwerking van de drie poulewedstrijden
faze 2 : van 15 juli tot 15 september : na herpouling (op basis van stijgen en dalen) : afwerking van de drie nieuwe poulewedstrijden.

Men kan dus één poule stijgen of dalen gedurende het ganse zomerseizoen.

 

3. DE PADELWEDSTRIJD 

De deelnemers spreken onderling af wanneer ze de wedstrijd gaan spelen, rekening houdend met het reservatiereglement.  Een geplande ladderwedstrijd wordt aan het clubbestuur gemeld via de voorzien WhatsApp groep. Indien u geen WhatsApp wenst te gebruiken gelieve ons dit te melden. 

Als de wedstrijd niet doorgaat mits onderling akkoord (bv omwille van regen, geen beschikbaar terrein, activiteiten GSTSA, interclub, tornooi, ...) vervalt deze. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Hou er rekening mee dat je per periode van een 8-tal weken drie wedstrijden moet spelen.

De deelnemers zorgen voor minstens 3 padelballen in goede staat.  Bij discussie over merk... wordt met de beste (nieuwste) tennisballen gespeeld.

De wedstrijd duurt 1 uur, 5 minuten opwarming inbegrepen.  

Tijdens de wedstrijd worden de gewonnen spellen opgeteld (er wordt dus niet naar sets gespeeld). Er is altijd een winnaar. Bij gelijk aantal gewonnen spellen, wordt er gekeken naar de punten in het laatste (nog niet afgewerkte) spel. Indien dit ook gelijk is (bv 30 - 30), wordt er nog 1 (beslissend) punt gespeeld. 

Om discussies over het eindtijdstip van de wedstrijd te vermijden, wordt verplicht om aan het begin van het speeluur het alarm van een gsm aan te zetten om het einde van de wedstrijd aan te kondigen. Het aangang zijnde punt bij de start van het alarm wordt afgespeeld.

 

4. NA DE PADELWEDSTRIJD : UITSLAG EN LADDERPOSITIES

De uitslag (resultaat, forfait, uitstel,...) moet nog dezelfde dag aan de wedstrijdleiding meegedeeld worden, dit via de WhatsApp groep. Alleen uitslagen die op deze wijze worden bezorgd, worden verwerkt.

Een gewonnen wedstrijd levert 1 rankingpunt op in de poule-ranking, een verloren wedstrijd geen rankingpunt.  Bij gelijk aantal rankingpunten is het aantal gewonnen spellen bepalend.  Bij gelijk aantal rankingpunten én gewonnen spellen, bepaalt een loting door het clubbestuur.

 

5. FAIRPLAY!

Ladder in vertrouwen. Er wordt gerekend op één ieders eerlijkheid en sportiviteit.


6. EINDWINNAARS GS-LADDER 2018 :

De winnaars van de ladder-reeksen zijn degenen die op zaterdag 15 september 2018 op de eerste plaats staan. Hij of zij mag (mogen) zich een jaar lang GS-ladderkoning of GS-ladderkoningin van de ladder-reeks noemen ! 

Er is een prijs voorzien voor de winnaar in elke georganiseerde ladder-reeks.  De prijsuitreiking gaat door op de jaarlijkse kampioenenviering (begin 2019).  Verdere berichtgeving volgt.

Veel sportief plezier met je ladderwedstrijden !

 

HET IS MOGELIJK DAT DIT REGLEMENT IN DE LOOP VAN DE COMPETITIE NOG WORDT AANGEPAST ALS DE WEDSTRIJDLEIDING DIT NODIG ACHT VOOR HET VLOT VERLOOP ERVAN.

 

Het GS clubbestuur